امروز: 1397/08/28
اخبار سایت
ه 35 آيين نامه مالي دهياري ها تهيه و و تنظيم بخشنامه بودجه دهياري ها به عهده وزارت کشور بوده که علاوه بر موارد مذکور رعايت سياست هاي مورد نظر وزارت کشور در تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها الزامي مي باشد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/08/07
تلاش، پاداش، هدايا و عناوين مشابه براي اعضاء ممنوع است. وي همچنين گفت: انتظار مي‌رود استانداران محترم سراسر كشور ضمن ابلاغ اين بخشنامه به شهرداري‌ها بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مستمر به عمل آورند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/07/23
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید