امروز: 1398/09/16
استان:استان انتخاب شده
برگزاري همايش ملي بهره وري در مديريت شهري/ جمالي نژاد: فرايندها و ساختارهاي پيچيده شهرداري براي افزايش رضايتمندي و بهره وري بايد اصلاح شود
برگزاري همايش ملي بهره وري در مديريت شهري/ جمالي نژاد: فرايندها و ساختارهاي پيچيده شهرداري براي افزايش رضايتمندي و بهره وري بايد اصلاح شود
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: براي داشتن شهرهايي پويا، با نشاط و فعال برخي فرايندها و ساختارهاي پيچيده شهرداري ها كه جلوي سرعت انجام امور را مي گيرد به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي ميزان رضايتمندي عمومي از مديريت شهري بايد اصلاح شود. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهدي جمالي نژاد كه چهارشنبه ششم آذر در همايش ملي بهره وري در مديريت شهري در جمع شهرداران و اعضاي شوراها و مديران شهرداري ها سخن مي گفت، با بيان مطلب فوق افزود: در مبحث بهره وري در مديريت شهري، عوامل داخلي و خارجي تاثيرگذار هستند كه عوامل داخلي شامل محيط و سيستم داخلي شهرداري شامل رابطه شهرداري با شوراي شهر،‌ نيروي انساني، اعتبارات، فرايندها و ساختارها و ماشين آلات و عوامل خارجي شامل محيط و يا سيستمي فراگير كه شهرداري نيز يك بازيگر در آن محسوب مي شود شامل ارتباط شهرداري با ساير دستگاه ها و ارتباط با سطوح ملي و منطقه اي و همچنين ارزش ها و باورهاي اجتماعي شهروندان مي باشد. وي با بيان اينكه براي افزايش بهره وري بايد به عوامل عمده افزايش بهره وري يعني سه عنصر نيروي انساني، سرمايه و فناوري توجه جدي داشت و اين سه عنصر بصورت مجموعه مي تواند بهره وري را ارتقا دهد، اظهاركرد: نيروي انساني ثروت اصلي نهاد مديريت شهري، فناوري ابزار قدرتمند و پيش برنده اهداف مديريت شهري و سرمايه موتور محرك توسعه شهري است كه اين شاخص و عامل را مي توان شامل سرمايه اقتصادي، مالي و سرمايه اجتماعي تلقي نمود. وي با تاكيد براينكه تجربيات موجود و مطالعات صورت گرفته حاكي از اينست كه علي رغم خدمات شبانه روزي و متنوع شهرداري ها به مردم ميزان رضايتمندي شهروندان از اين نهاد عمومي در جايگاه مناسبي نيست، گفت: براي افزايش بهره وري در مديريت شهري علاوه بر اصلاح ساختارها، فرايندها و روش هاي مديريتي در نظام اداره امور شهر با رويكرد اثربخشي و كارايي نيازمند‌ آينده نگري و آينده پژوهي مبتني بر وضع موجود و دستيابي به آينده مطلوب با هدف تامين حداكثري نيازهاي پايه شهروندان، و كنترل كيفي محصولات و خدمات نهاد مديريت شهري با هدف ارايه بهترين خدمات در كوتاه ترين زمان و در دسترس بودن آنها هستيم. وي، مسووليت پذيري تمامي اركان ادراه امور شهر و داشتن انضباط كاري در ماموريت ها و استقرار نظام شفافيت عملكردي- كاركردي با رويكرد پاسخگويي به ذينفعان و بازيگران عرصه مديريت شهري، دانش محوري و اعمال مديريت دانايي محور در فرايندها و تصميم گيري ها، توانمندسازي كاركنان و مديران شهري با اتكا به ارايه آخرين دستاوردهاي علمي و الگوهاي تجربي و اجرايي به آنها، هوشمندسازي شهرداري و استفاده از فناوري هاي نوين در ارايه خدمات و به كار گيري روش هاي ابتكاري و نوآورانه و پويا را ساير محورهاي كليدي در افزايش بهره وري در مديريت شهري عنوان نمود. جمالي نژاد در بخش ديگري از سخنانش به دستاوردهاي الگوهاي ايراني-اسلامي كشورمان در قرن هاي گذشته اشاره و آنها را حاوي نمونه هاي موفقي از بهره وري ذكر نمود و گفت: براي ارتقاي سطح مديريت شهري و معماري و شهرسازي و افزايش رفاه و آسايش مردم و ايجاد مكان هاي با كيفيت براي زندگي و شهرهاي ايده آل نيازمند بازنگري در الگوها و شاخصهاي معماري و شهرسازي و همچنين مرور تجربيات دانشمندان و حكيمان قديمي با هدف بهره گيري از آنها در وضعيت امروز اداره شهرهايمان و بهبود فعاليتهاي مديريت شهري مي باشيم. وي با بيان اينكه تجربيات شهرهاي ايراني-اسلامي تمدن قديم كشورمان از جمله بادگيرها، سيستم عايق، سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي، ... داراي مفاهيم گوناگون علمي و كاربردي بوده كه از نمونه هاي موفق بهره وري محسوب مي شوند، اظهار كرد: در عرصه هاي مديريت شهري و روستايي و همچنين شهرسازي و معماري در كنار برنامه ريزي براي بازآفريني شهري و تلاش براي تحقق شهرها و روستاهاي خلاق، سبز، دوستدار طبيعت، دوستدار كودك، ... نيازمند بازخواني و بازانديشي الگوهاي ايراني- اسلامي اين حوزه ها و شناخت دوباره الگوهاي قديمي مي باشيم. وي در خاتمه گفت: در مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با همكاري مراكز علمي و تحقيقاتي و با هدف حفظ و تداوم اين الگوها در حال احصاء اين نمونه ها براي لحاظ نمودن آنها در آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها و بخشنامه ها هستيم و در اين عرصه آماده همه گونه همكاري و همفكري و تعريف و اجراي پروژه هاي مطالعاتي با تمامي علاقه مندان اعم از استادان و پژوهشگران،‌ شهرداري ها و شوراها و مراكز علمي، تحقيقاتي مي باشيم.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/09/10
تعداد بازدید: 9

نظرات کاربران
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید