امروز: 1398/07/25
استان:استان انتخاب شده
اخبار سایت
داريها و محدوديتهاي منابع مالي و درآمدي آنان، درخواست و انتظار داريم كه نسبت به حفظ سهم برابر شهرداريها و دهياريها از اجراي قانون و عدم اختصاص سهم عوارض شهرداريها و دهياريها به ساير نهادها اجتناب شود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
صورت پذيرفت. وي افزود: در نظر داريم طي يك ماه آتي نسخه نهايي شيوه‌نامه سرمايه‌گذاري شهرداري‌هاي كشور، آماده ابلاغ توسط وزير محترم كشور گردد تا سبب بهبود و تسهيل سرمايه‌گذاري در شهرداري‌هاي كشور شود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
ي، كرمانشاه، سمنان، كرمان، زنجان و هرمزگان مي باشد كه تا كنون 25 نشست اين كارگروه برگزار شده و در چارچوب دستورجلساتي مشخص پيرامون مباحث فني و عمراني دهياريها، بحث و تبادل نظر و تصميم گيري شده است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
ي و توسعه منابع، معاون امور شهرداري‌ها،‌ مديران‌كل دفاتر حراست و پدافندغيرعامل، مديريت عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات، امور اقتصادي و خدمات مالي، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تشكيل مي شود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
واهيم بود. جندقيان از دهياري‌هاي كشور خواست تا ضمن شناسايي فرصت‌ها، قابليت‌ها و مزيت‌هاي روستاي خود، از فرصت ايجاد شده براي رونق اقتصادي روستا و ايجاد درآمد پايدار براي دهياري نهايت استفاده را ببرند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
، بوشهر، خراسان جنوبي، كردستان، گلستان و مازندران مي باشد كه اعضاء آن در چارچوب دستور جلساتي مشخص، پيرامون امور مربوط به محيط زيست و خدمات عمومي دهياري‌ها به بحث و تبادل نظر و ارائه راهكار مي‌پردازند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
، بوشهر، خراسان جنوبي، كردستان، گلستان و مازندران مي باشد كه اعضاء آن در چارچوب دستور جلساتي مشخص، پيرامون امور مربوط به محيط زيست و خدمات عمومي دهياري‌ها به بحث و تبادل نظر و ارائه راهكار مي‌پردازند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
ن جلسه پس از ارايه نظرات حاضران و بيان مشكلات موجود، مقرر شد برنامه هاي استان با نظرات كارشناسي ارائه شده در جلسه اصلاح و از طريق استانداري گلستان به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارسال شود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
امور زنان و خانواده ازهمكاري وزارت كشور تقدير نموده و عنوان كرد كه حضور قريب به 3000 زن دهيار بعنوان مديران ارشد در روستاها مي تواند منافع و دستاوردهاي‌گسترده‌اي را در حوزه زنان روستايي داشته باشد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
هياري هاي كشور و همچنين در تعامل دوسويه با معاونتهاي محترم امور عمراني استانداري هاي سراسر كشور، در پيشبرد اهداف و برنامه هاي اسناد توسعه منشاء اثر باشيد. از خداوند متعال موفقيت جنابعالي را خواستارم"
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
اري ها و دهياري هاي كشور ارسال شود. گفتني است جلسه بررسي آخرين وضعيت پسماند شهر رشت هم اوايل هفته با حضور مسوولان امر در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تشكيل و مصوبات جلسه براي اجرا ابلاغ شد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/25
ود 19 هزار ميليارد تومان اعتبارات متمركز شامل اعتبارات ملي و استاني بين دهياري‌ها توزيع كه حدود 81 درصد از مجموع اعتبارات واريزي در طول شش سال فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم بين دهياري‌ها توزيع شده است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
زد مردم و دولت مي‌باشند. دكتر كوشش تبار در حاشيه نشست استانداري با شهرداران و روساي شوراي اسلامي شهرهاي گوهران و سردشت از شهرستان بشاگرد كه از شهرستان‌هاي هدف توسعه وزارت كشور مي‌باشند بازديد كرد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
هاي همه روستاييان و عشاير خدوم و سختكوش در اقصي نقاط كشور و با تبريك اين روز و مناسبت مهم، براي تمامي اين عزيزان، از درگاه پروردگار قادر متعال سلامت، سعادت، سربلندي و توفيق خدمت بيشتر را خواستارم.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
ا ديگر محور اين تفاهم نامه عنوان نمود. وي همچنين گفت: تعهدات دو طرف و شرح عمليات اجرايي در چارچوب شرح وظايفي است كه با همكاري معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مشخص خواهد شد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
كنان دهياري وفق قانون كار رسيدگي خواهد شد. وي، لحاظ سابقه خدمت در دهياري در ساير دستگاه‌هاي اجرايي پس از استخدام دهياران در آن دستگاه را ديگر تغيير اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور برشمرد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
ي با ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي در استانهاي مذكور از مهمترين وظايف اين دبيرخانه مي‌باشد. وي اضافه كرد: راه‌اندازي دبيرخانه مشابه براي ساير استانها و متناسب با منطقه بندي كشوري در دستور كار قرار دارد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/18
ز از اين قاعده مستثني نبوده و با توجه به نمودار سطح تحصيلات آنان طي سال‌هاي اخير، مي‌توان روند مثبت و روبه‌ پيشرفتي را در به‌كارگيري افراد متخصص و كارآمد به‌عنوان مسئول امور فني دهياري‌ها مشاهده نمود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/15
نشست بطور منظم، به منظور تدوين شيوه نامه ها و اجراي تكاليف قانوني؛ كارگروه كارشناسي متشكل از نمايندگان دفاتر مذكور تشكيل گردد و بسته هاي پيشنهادي در نشست‏هاي آتي مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/14
آزادراه موجب صرفه‌ جويي بيش از 1200 ميليارد ريالي با كاهش مصرف سوخت، استهلاك ماشين‌آلات و تصادفات جاده‌اي مي شود. اين آزادراه به طول 338 كيلومتر زمان سفر را نسبت به مسير فعلي حدود 2 ساعت كاهش مي‌دهد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/12
رداريها و دهياريهاي كشور با اشاره به نقش مهم فضاي سبز شهري در افزايش نشاط و شادابي جامعه و كاهش آلودگي هوا گفت: پساب خروجي اين تصفيه خانه براي آبياري فضاي سبز در اختيار شهرداري شيراز قرار داده مي شود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/12
در هماهنگي امور عمراني تصريح كرد: جهت اجراي مناسب طرح هادي از مشاورين ذي صلاح كه اشراف كامل به اين طرح داشته باشند به كار گرفته شوند. وي افزود: اجراي طرح هادي لازمه توسعه و آباداني مناطق روستايي است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/12
در كميسيون تخصصي مربوطه كه در حال حاضر در دستور كار هيات وزيران مي‌باشد، از ديگر اقدامات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي حل مسائل و مشكلات دهياري‌ها و ارتقاء امنيت شغلي دهياران است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/10
مل سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري هابرگزار مي شود. در حاشيه اين همايش، از يك نمونه از خودروهاي آتش‌نشاني مجهز به تجهيرات CBRN وچند جلد كتاب جديد در حوزه پدافند غيرعامل رونمايي مي شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/07/10
در كميسيون تخصصي مربوطه كه در حال حاضر در دستور كار هيات وزيران مي‌باشد، از ديگر اقدامات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در راستاي حل مسائل و مشكلات دهياري‌ها و ارتقاء امنيت شغلي دهياران عزيز است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/12
مور دهياري‌ها نيز مي بايست مشاركت جدي نمايد. در انتها دكتر جندقيان خواستار برگزاري جلسه‌اي ظرف دو هفته آينده با حضور مديران و كارشناسان ذيربط دو حوزه براي هم انديشي در خصوص روستا سازي‌هاي كاذب شدند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/09
ست. قدرتي بيان كرد: باتربيت گروه‌هايي از جوامع روستايي مي‌توان مشكلات روستاييان را رصد كنيم و با آموزش، آنان را از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اجتماعي و محيطي و استفاده درست از محيط اطرافشان مطلع كنيم.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/09
وستاهاي ديگر آن شهرستان بازديد داشتند و از روند پيشرفت اجراي تسطيح و وضعيت جاده هاي روستايي آن شهرستان اطلاع يافتند و پس از آن عوامل راهداري بهمراه ماشين آلات جهت رفع نواقص به محل فراخوانده شدند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/09
ها و دهياريها، همکاري با شرکت بازآفريني شهري با محوريت حضور مديريت شهري در اين عرصه، پيگيري رفع مشکلات اداري کارکنان شهرداري ها و دهياران، برنامه ريزي براي ارايه آموزشهاي ضمن خدمت کاربردي خبر داد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/08
گر، تمام سوابق آن‌ها به عنوان سنوات قابل قبول لحاظ مي‌شود، خاطرنشان کرد: با مجوز داده شده براي ابلاغ ساختار دهياري ها، جايگاه دهياري‌ها به عنوان موسسه عمومي غير دولتي مورد پذيرش دولت واقع شده است.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/08
(فضاي سبز، پسماند و...) ، بازآفريني شهري، شهرسازي و معماري، فرهنگي و اجتماعي، اقتصاد شهري و سرمايه گذاري، فناوري هاي نوين و IT ، قوانين و مقررات و مديريت بحران، تاب آوري، ايمني و آتش نشاني اعلام نمود.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/12
و اجراي طرح هاي اقتصادي و حمايت از ايجاد شبکه عرضه و تبادل محصولات و توليدات روستا را از برنامه هاي در دست اقدام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور به منظور حمايت از شرکت هاي تعاوني دهياري ها برشمرد.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/08
از ظرفيت هاي عظيم و موثر مردمي و همچنين همکاري تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي امدادي در تحقق اهداف عالي سازماني در خدمت‌رساني به مردم عزيز و ارتقاء سطح ايمني شهرها و روستاها بيش از پيش موفق و منصور باشند.
ثبت کننده: نيک اختر
تاریخ: 1398/07/07
در پيشگيري و کنترل حوادث و سوانح و اعطاي درجات آتش نشاني مطابق دستورالعمل و شرايط احراز درجات آتش نشانان کشور در سطح در سطح استاني و شهري ديگر عناوين برنامه‌هاي اجرايي7مهر روز آتش نشاني و ايمني است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/07/06
قبول محاسبه مي شود. هم‌چنين، به تخلفات دهياران بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات کارکنان دهياري بر اساس قانون کار رسيدگي مي‎شود. متن اين ابلاغيه در فايل پيوست ذيل اين خبر درج شده است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/07/06
نفرات برتر استاني بر حسب بيشترين امتياز کسب شده براي شرکت در المپياد علمي آموزشي کارکنان شهرداري ها و دهياري هاي کشور به مرکز معرفي مي گردند. متن اين دستورالعمل در فايل پيوست ذيل اين خبر درج شده است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/07/06
کامپيوتر کوانتمي از هر کامپيوتر کلاسيکي برتر است. برتري کوانتمي به دست آمده. ..." اين دستاوردي تاريخي براي بشر خواهد بود. دستاوردي قابل قياس با آغاز دوران کامپيوترها، سفر به فضا يا کشف آنتي‌بيوتک. 
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/07/01
ن جهت کسب اطلاعات بيشتر به شماره 01732321982 تماس حاصل نمايند. همچنين به اطلاع ميرساند هزينه فعال سازي اين سامانه از اين تاريخ لغايت ميلاد حضرت رسول اکرم(28 آبان ماه 98) با تخفيف ويژه محاسبه ميگردد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/06/30
ز سامانه‌هاي الكترونيكي و فناوري اطلاعات را با كمك ساير دفاتر مرتبط در سطح دهياري‌ها مهيا كرده و استاندارد‌سازي لازم را انجام بدهيم تا بستر مناسب براي اجراي اين طرح در بيشتر دهياري‌هاي كشور فراهم شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/06/26
جهت واريز هرنوع از عوارض اعم از عوارض جمع آوري زباله ، عوارض سطح روستا و ... وجود دارد. کليه دهياريها ميتوانند جهت فعال سازي اين سامانه و کسب اطلاعات بيشتر به شماره 3-01732321982 تماس حاصل نمايند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/05/31
، رونق اقصادي و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي در چارچوب تفاهم نامه همکاري مشترک با پست بانک ايران، به طرح هاي اقتصادي و درآمدزاي دهياريها که به تصويب کميته ملي وام دهياري ها برسد، تسهيلات اعطا مي شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/05/28
گفت: بايد با ساختارها و تفکر جديد، به مسائلي مثل نياز به اشتغال و ساير مطالبات روستا پاسخگو باشيم تا روستاها در مسير توسعه قرار گيرند و هيچ توسعه‌اي بهتر از توسعه اقتصادي مبتني بر دانش و خلاقيت نيست.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/05/28
قوانين و مقررات مندرج در قانون کار و تأمين اجتماعي ملاک عمل براي دهياري‌ها خواهد بود. وي در پايان گفت: مسئوليت نظارت بر مفاد دستورالعمل موصوف، بر عهده معاونين امور عمراني استانداري‌هاي کشور مي‌باشد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/04/30
ياري‌هاي کشور در راستاي ايجاد منابع درآمدي براي اجراي پروژه هاي شهرداري ها و دهياري ها و فراهم نمودن زمينه اقدامات موثر آنها در شهر و روستا به پروژه هاي اقتصادي و درآمد زاي آنها تسهيلات اعطا مي نمايد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/04/30
ت ارائه شده از طرف ساير شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت ( مثل ايرانسل ، همراه اول ، مبين نت و ... ) را تست نمايند و از شرکتي که بهترين خدمات را ارائه ميکند استفاده کنند. با تشکر مديريت شرکت سيلبرگ
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/04/26
در بخشداريها جهت ثبت نتايج بازديد از پروژه هاي عمراني تهيه گرديده. کليه ناظرين فني ميتوانند اين اپليکيشن را از ليست پيوست دانلود و سپس با تماس با شرکت نسبت به تهيه نام کاربري و رمز عبور اقدام نمايند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/03/21
ابراز اميدواري نمود با اجرايي شدن اين طرح و بهره‌گيري از ظرفيت بيش از 37 هزار دهياري در سراسر كشور، فرآيند بازسازي و نوسازي روستاهاي متاثر ازسيل تسريع يافته و مشكلات و آلام مردم آسيب ديده كاهش بيابد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/03/12
: با توجه به ابلاغ صورت گرفته لازم است تمامي شهرداري ها و دهياي ها از نصاب ابلاغ شده سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مورخ 31 ارديبهشت سال جاري در تمامي معاملات و موارد فوق الذكر استفاده نمايند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/03/08
هاي كشور بررسي خواهد شد. كركه آبادي اضافه كرد: راه اندازي اين سامانه گام مهمي در راستاي ارائه خدمات برخط از نوع G2G بوده كه افزايش آنها در اولويت كاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قرار دارد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/02/27
گي در بخشهايي از مناطق شهري و روستايي خوزستان وجود دارد بر آمادگي كامل تمامي دستگاه هاي اجرايي براي انجام اقدامات لازم براي مقابله با حوادث احتمالي و خدمت رساني سريع به مردم در هنگام حادثه تاکيد نمود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/20
طلب و توانمند به همراه تجهيزات و ماشين‌آلات عمراني و خدماتي در اختيار در قالب تيم‌هاي امدادي، سازماندهي و تجهيز شده به روستاهاي سيل‌زده، زمينه کمک دهياران در زمينه مديريت بحران در اين مناطق فراهم شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/20
پل ها و ابنيه فني احداث شده در مسير رودخانه ها و مسيل هاي عبوري از شهرها و روستاها، ديگر مواردي بود كه در بخشنامه ابلاغي معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور بر انجام آنها تاكيد شده است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/08
نيز بيان داشت: براي حفاظت از اموال حادثه ديدگان تمام اتومبيل‌ها به پارکينگ حفاظت شده منتقل شده‌اند. وي افزود: طبق اعلام پزشکي قانوني در اين حادثه تاکنون 17 تن از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/06
ت: مردم شهر گميشان و سيمين‌شهر با توجه به شرايط جوي، امشب را در طبقه‌هاي بالاي منزل مسکوني خود اسکان پيدا کنند و افرادي که در ساختمان يک طبقه زندگي مي‌کنند به اماکن امني که فرمانداري‌ مشخص کرده بروند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/06
ب‌هاي وارده با توجه به اهميت موضوع و به منظور صيانت از حقوق شهروندي، لطفاً دستور فرمائيد در اسرع وقت مراتب به فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌هاي تابعه ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت فرمايند."
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1398/01/06
اي هر فرزند 92هزار و 993تومان و پايه سنوات ماهيانه 51هزار تومان تعيين شده بود. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار با اعلام اين ارقام، اعلام کرد که مذاکره راجع به ساير سطوح ادامه دارد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/12/28
اي مردم‌نهاد در زمينه آموزش به مردم روستاها ورود جدي‌تري پيدا کنند تا بتوانيم در پايان سال ?? اقدامات بسيار مناسبي را انجام دهيم؛ زيرا فرآيند حضور سمن‌ها به صورت گسترده در حيطه آموزش نيازمند زمان است.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/12/26
قائل نمي باشد و به همين دليل از کليه کاربران درخواست ميشود در صورت تکرار مجدد اين عمل شرکت آسيا تک و عدم حبران خسارت وارده به کاربران نسبت به تغيير اپراتور ارائه دهنده سرويس اينترنت خود اقدام نمايند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/12/24
تفاده کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. اين براي اولين‌بار نيست که اپليکيشن‌هاي ايراني براي iOS دچار مشکل شده‌اند. سال گذشته نيز شماري از اپليکيشن‌هاي ايراني به يکباره از فروشگاه اپ‌استور حذف شدند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/12/10
بليت ابتدا اپليکيشن ويژه اين امر را از سايت دانلود نموده و يکبار نام کاربري و رمز عبور خود را در آن ثبت نماييد. سپس بايد وارد قسمتمديريت امنيت زير منوي رمز يکبار مصرف وارد شويد و گوشي را تاييد نماييد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/12/08
ست. اميد است به بهانه روز هواي پاک، همگي دست بدست هم داده و هريک به سهم خود گامي شايسته در پاکيزگي هوا برداشته تا شاهد تحقق اين شعار درعرصه عمل و تبديل شهرهايمان به شهرهاي دوستدار محيط زيست باشيم."
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/11/03
ن كرد: به منظور ايجاد انگيزه و ترغيب دهياري‌ها براي ايده پردازي و اجراي طرح‌هاي خلاقانه و ابتكاري، همزمان با برگزاري نمايشگاه از برگزيدگان ششمين جشنواره طرح‌هاي برگزيده دهياري‌ها نيز تقدير مي شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/11/03
ده است لذا با توجه به حادثه‌خيزي استان گلستان بايد به اين بخش توجه ويژه‌اي شود؛ در ماه‌هاي گذشته بحث تفاهم‌نامه با بيمه برکت مطرح شد که در صورت انعقاد و اجراي آن مي‌توانيم اتفاقات بهتري را شاهد باشيم.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/14
ند. وي افزود: شهرداري سلسله و چغابل با پنج ماه حقوق معوق 65ميليارد ريال، شهرداري دورود با پنج ماه حقوق معوق 80ميليارد ريال و شهرداري کوهدشت با 6ماه حقوق معوق 60 ميليارد ريال به کارکنان خود بدهي دارند
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/14
اهد بود. وي در خاتمه درخصوص معيارها و ملاك انتخاب طرح‌هاي دهياري‌ها گفت: علاوه بر معيارهاي عمومي، در هر محور نيز معيارهاي اختصاصي تعريف شده كه بر اساس آن‌ها طرح‌هاي واصله ارزيابي و داوري خواهند شد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/09
ي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه عناوين عوارض در تدوين تفاهم نامه ها و دستور العمل ها مورد استفاده قرار مي گيرند، لازم است از عناوين عوارض مندرج در بخشنامه وزير محترم كشور و موارد ابلاغي استفاده شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/09
ازيم. در پايان مهندس مکوندي معاون امور عمراني اداره کل امور روستايي وشوراها در خصوص تنظيم صورتجلسات،نصاب معاملات ،قراردادهاي پيمانکاران،استعلام پروژه ها،کميسيون معاملات و.... توضيحاتي را ارائه داد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/03
درجه‌ شده‌اند. وي در خاتمه ابراز اميدواري نمود كه با احصا و ارسال اطلاعات ساير دهياري‌هاي مشمول توسط دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري‌ها، تمامي دهياري‌هاي كشور در آينده نزديك درجه‌بندي شوند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/10/03
ايفاي کامل مسئوليت محوله ضمن هماهنگي لازم با اينجانب از خداوند متعال مسئلت دارد." شايان ذكر است دكتر مسعود نصرتي هم اكنون معاون پشتيباني و توسعه منابع سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشورهم مي باشد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/25
د که عادلانه نيست مگر اينکه به نسبت از تمام مصارف کاسته و به اين موضوع اختصاص داده شود که قدري معقول است. براساس اين گزارش مقرر شد عبارت «به نسبت پرداخت منابع و مصارف موجود» به اين تبصره اضافه شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/18
‌اندركاران و كارشناسان عرصه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي، با بهره‌گيري از رويكردهاي نوين در نظام برنامه‌ريزي، حركت به سمت توسعه را تسريع بخشيده و توسعه پايدار روستاها را در سطح استان تحقق بخشند.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/11
توانه نهادهاي مردمي چون بسيج توانستيم در مقابل قدرت هايي که تصميم داشتند انقلاب را از بين ببرند، ايستادگي و با قدرت از انقلاب محافظت نموديم و به حول و قوه الهي امروز جايگاه مهم و موثري در جهان داريم."
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/04
استانداريها بر عملكرد نيروهاي امريه پايگاه‌هاي آتش نشاني روستايي، ابراز اميدواري نمود با تمهيدات لازم در كليه پايگاه‌ها از اين ظرفيت براي تأمين بخشي از نيروهاي مورد نياز به نحو شايسته اي استفاده شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/04
ل و مشکلات شهرداريها قدرداني و ابرازاميدواري نمود که حضور وي در وزارت کشور موجب تعامل بيشتر با ديوان محاسبات در زمينه توجه و رسيدگي دقيق تر به حوزه هاي مديريت شهري و روستايي و انتظام بخشي به آنها شود.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/09/04
نويس تفاهم نامه با بنياد مسکن آماده شده است. وي افزود: دهياري ها اگر پيشنهادي در اين موضوع دارند از طريق دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري اطلاع رساني کنند تا تفاهم نامه اي جامع به امضا برسد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/08/14
زيارت از شمال به ناهارخوران و ارتفاعات «بندسر» و «خمام شهر»، از شرق به ارتفاعات «خال دره»، از غرب به ارتفاعات «اديم» و «مازوکش» و «کمرسر» و از جنوب به آبشار و ارتفاعات پوشيده از جنگل محدود مي رسد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/08/14
سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ليست موسسات حسابرس ذيصلاح را اعلام نمود. اين ليست در فايل پيوست قرار دارد.
ثبت کننده: شرکت سيلبرگ
تاریخ: 1397/08/03
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید